Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lwówek Śląski
Nadleśnictwo Lwówek Śląski
75 782 33 80, 75 782 43 22

ul. Obrońców Pokoju 2
59-600 Lwówek Śląski

Nadleśniczy
Alina Sudoł-Kornalewicz
75 782 33 80
Z-ca Nadleśniczego
Tomasz Jankowski
75 782 33 80
Główny Księgowy
Adam Kosiuk
75 782 33 80
Sekretarz
Teresa Gregoryńska
75 782 33 80
Inżynier Nadzoru Obręb Lwówek Śląski
Anna Jankowska
75 782 33 80 wew. *210
Inżynier Nadzoru Obręb Wleń
Artur Hirowicz
75 782 33 80 wew. *211

Dział Gospodarki Leśnej

Roman Urban
Specjalista SL - Hodowla Lasu, Szkółkarstwo
Tel.: 75 782 43 22 wew. *330
Hanka Szpunar
St. Specjalista SL - Ochrona Lasu, PPOŻ
Tel.: 75 782 43 22 wew. *332
Justyna Kaszuba
St. Specjalista SL - Stan Posiadania
Tel.: 75 782 43 22 wew. *333
Magdalena Minko
Specjalista SL - Projekty i fundusze, Turystyka
Tel.: 75 782 43 22 wew.*335
Ilona Mędrycka
St. Specjalista SL - Pozyskanie Drewna,
Tel.: 75 782 43 22 wew. *331
Justyna Ryba
St. Specjalista SL - Sprzedaż drewna
Tel.: 75 782 43 22 wew. *334
Honorata Rogozińska
Referent ds. leśnictwa
Tel.: 75 782 43 22 wew. *338

Dział Administracji

Małgorzata Bąk wew. *100
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 75 782 43 22
Agnieszka Jabłońska
St. Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *672
Piotr Włodarski
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *674
Dariusz Rymaszewski
Specjalista ds. administracyjnych, BHP
Tel.: 75 782 43 22 wew. *673
Andrzej Świderski
Referent ds. budowlanych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *675
Joanna Baranowska
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *676

Dział Księgowości

Elżbieta Leszczewicz
St. Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *612
Anna Kuklińska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *614
Joanna Wyka
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *600
Krzysztof Maceła
Specjalista ds. finanasowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *337
Joanna Jezioro
Referent ds. finansowo - księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *615
Agnieszka Borowska
Referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *613

Kadry

Izabela Nawrocka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 75 782 43 22 wew. *130

Straż Leśna

Zbigniew Grzywa
St. Strażnik Leśny Komendant Straży Leśnej
Tel.: 75 782 43 22 wew. *221
Ryszard Lech
St. Strażnik Leśny
Tel.: 75 782 43 22 wew. *220